Türkiye’nin çağdaşlık ve bilgi açığını kapatıp, bilinçli toplum oluşturmak için en önemli araçlardan biri olmak.

En çok tercih edilen Portal olmak.

Yaşamı kolaylaştırmak, yeni dünyalara açılmak, bilgiye ulaşmada fırsat eşitliğini değerlendirmek ve çağdaş dünyanın bir unsuru haline getirmek.

Türkiye’nin internet çağına taşınmasında temel taşlardan biri olmak.

Kuruluşların, iş yapış şekillerini Internet’e taşımaları için gerekli platformu sağlamak ve ihtiyaçlara göre şekillenen esnek çözümler üretmek.

Her ölçekteki kuruluşa kaliteli hizmet verebilmek üzere oluşturulan güçlü teknik altyapı, kesintisiz destek ve uzman birikimi ile, kuruluşları Internet’le tanıştırmak ve kuruluşların iş yapış şekillerini Internet’e taşımaları için gerekli platformu sağlamak TurkPoint.com’un hedeflerinin başında yer alıyor.